SAL7373, Act: R°125.3 (289 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°125.3  
Act
Date: 1479-11-19

Transcription

2019-11-23 by Greet Foblets
It(em) jan van buetsele en(de) joes pauwels hebbe(n) gerevoceert en(de) wed(er)/
roepe(n) alsulcke(n) p(ro)cur(acie) en(de) mechtich(eit) als zij tande(re)n tide(n) tsame(n) oft besund(ert)/
geg(even) moeg(en) hebbe(n) arnde wigger berg(en) burg(imagistro) opp(endorp) moele(n) scab(inis) no(vem)[br(is)] xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer