SAL7373, Act: R°129.1 (301 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°129.1  
Act
Date: 1479-11-22

Transcription

2020-01-15 by Greet Foblets
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raid der stad van loven(e) saluyt/
Doen cond en(de) te weten(e) dat opden dach van heden datu(m)/
van desen voir ons come(n) is in prope(re)n p(er)sone meester peter/
de witte meest(er) in arte(n) van brugge Ende heeft geconst(itueert)/
gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auct(oriteyt) gegeve(n) jacoppe/
sijne(n) vader om inde(n) name van hem behoirlike opdracht/
gichte guedinghe en(de) vestich(eit) te doene van alsulk(en) vijf/
lijnen en(de) xxxi roeden lants als gelege(n) sijn in oestborch/
als de selve jacop sijn vad(er) in zijne(n) name aldair vercocht/
heeft voor de so(m)me van seven pont groote(n) vlaams vrijs/
gelts Ende alle solemniteyte(n) van rechte dair inne te doene/
en(de) voirteke(ne)n die dair toe voird(er) diene(n) behoire(n) en(de) behoeve(n)/
mogen na recht costu(m)e ende usaige vand(en) voirs(creven) plaetse(n) van/
oestborch d(air) de voirs(creven) goede geleg(en) zijn de pe(n)ninge(n) ende/
profite(n) d(air)af comen(de) op te heffen te bue(re)n tontfange(n) en(de) alle/
behoirlike en(de) behoeflick quitan(cien) en(de) descherge(n) d(air)af te geve(n)/
Ende voirtane g(e)n(er)alic en specialic al tgene d(air)inne en(de)/
des dien e(n)nichsins aencleeft oft aengaen sal moegen te/
doen(e) en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven) meest(er) pet(er) (con)stitue(n)t selve/
d(air)inne doen en(de) vorde(re)n soude moegen wairt dat hij p(rese)nt/
en(de) voir oigen ware P(ro)mitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) (qui)buscu(m)q(ue) p(ri)vileg(iis)/
salvo (com)petu et r(aci)o(n)e de recept(is) et levat(is) cor(am) caverson/
burg(imagistro) opp(endorp) rethema(n)s scab(inis) nove(m)br(is) xxii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer