SAL7373, Act: R°129.2 (302 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°129.2  
Act
Date: 1479-11-22

Transcription

2020-01-16 by Greet Foblets
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat de voirs(creven) meest(er) de witte/
heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht procu(r)acie/
en(de) auctor(iteyt) gegeve(n) de voirs(creven) jacoppe zijn vvader jacoppe/
de hee(re) janne de decke(re) beyde swag(er)s vand(en) voirs(creven) (con)stitue(n)t/
anthonise de witte brueder der voirs(creven) (con)stitue(n)t en(de) janne/
de hee(re) neve des voirs(creven) jacops de hee(re) aut Alle zijn/
saken questie(n) en(de) gescille(n) die hij heeft oft naemaels hebbe(n)/
sal moeg(en) (et)c(etera) Alle sijne(n) lo goede en(de) lande(n) te houde(n) te rige(re)n/
te v(er)hue(re)n te v(er)pachte(n) met jairschare(n) uit te geve(n) al te(n) meeste(n)/
orbe(re) en(de) profite des voirs(creven) (con)stitue(n)t (et)c(etera) cu(m) p(otes)tate substitue(n)di/
du(m)taxat q(uo)ad patre(m) P(ro)mitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) ut sup(ra) salvo/
iusto calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer