SAL7373, Act: R°140.3 (323 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°140.3  
Act
Date: 1479-12-04

Transcription

2020-02-08 by Greet Foblets
Item katlijne vander couthe(re)n wed(uwe) jans wile(n) sridders heeft lijsbette(n)/
natuerlijke docht(er) henrix wile(n) merx ov(er)geg(even) en(de) gep(rese)nteert dat/
zij hue(r) wettige rekeni(n)ge doe(n) sal vanden goede(n) huer gelev(er)t alsulke/
als zij nae den statuyte op tstuck vand(en) gelev(er)den goede(n) gemaect/
sculdich mach zijn te doen(e) Behalve(n) dat de voirs(creven) lijsbeth huer/
voir al sette goede caucie en(de) borchtocht huer op te leggen(e)/
tgene desme(n) huer navolgen(de) der selver rekeni(n)g(e) tachter/
sal moegen sijn en(de) dat zij met eender rek(eninge) sal gestaen In (con)s(ilio)/
op(idi) In p(rese)ncia dicte elisabeth decembr(is) iiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer