SAL7373, Act: R°144.2 (330 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°144.2  
Act
Date: 1479-12-10

Transcription

2020-02-09 by Greet Foblets
It(em) is voirt in manie(re)n van erfvorweerde(n) tusschen de/
voirs(creven) drie deylingen besproken oft e(n)nig(en) van hen van/
sijne(n) gedeelte(n) met rechte yet ontbleve dat hij niet/
gecrigen en conste dair toe sijne uuterlike diligen(cie) gedae(n)/
en(de) sijn mede deylders dair toe te vo(r)en geroepen hebbende/
dat dat verlies en(de) de costen van rechte dair om geleden/
te gelike tusschen hen drien genome(n) en(de) op hue(re)r alder/
deel verreyct soude wordden Et proinde obligaveru(n)t/
alt(er) alt(er)i porcio(n)em sua(m) pred(i)c(t)am d(i)c(t)us blankaert loco/
d(i)c(t)i qui(n)tini p(ro)ut oft oic e(n)nige goede oft rinten namaels/
wordden bevonden ongedeylt dat zij die te gelike deyle(n)/
souden cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer