SAL7373, Act: R°151.2 (351 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°151.2  
Act
Date: 1479-12-22

Transcription

2020-02-21 by Greet Foblets
It(em) want inder deylingen des voirs(creven) jacops den selven aengedeylt/
sijn onder den andere(n) v st(uvers) ii(½) pl(a)c(ken) erflijc vand(en) xlv st(uvers)/
ii(½) pl(a)c(ken) erflic op een huys metten toebehoirte(n) (christ)iaens/
nausniders inden wyerinc gelegen en(de) men bevint dat/
hij noch zijn brueder en(de) suster dair op niet meer en hadde(n)/
dan de xl st(uvers) Soe heeft gekint en(de) gelijdt de voirs(creven)/
jacop met consente en(de) ten bijzijne als vo(r)e dat hem/
van wegen der voirs(creven) qui(n)tens en(de) josijne(n) sijns brueders en(de)/
susters van dien v st(uvers) ii(½) pl(a)c(ken) erflijc allessins genoech/
gedaen is met gereeden pe(n)ning(en) Gelovende sijne(n) brueder/
en(de) suster ande(re) dair voe(r) verobligeert noch hue(r) goede d(air) af/
noch vand(en) gelofte(n) van genoechdoen(e) soe verre dat dien aengaet/
ne(m)mermeer aen te spreke(n) te moye(n) te volge(n) noch te vexe(re)n p(er) se aliu(m) /
vel alios eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer