SAL7373, Act: R°154.2 (359 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°154.2  
Act
Date: 1479-12-27

Transcription

2020-03-09 by Greet Foblets
It(em) jan van ost en(de) katlijne zij(n) wijf in p(rese)ncia hebbe(n) gekint/
en(de) gelijdt dat hen jan van lareken volcomelijck ge(con)tenteert/
v(er)nuecht en(de) te vrede(n) gestelt heeft va(n) alle(n) alsulke(n) pe(n)ni(n)g(en) alse/
he(m) quame(n) va(n)den coope van eene(n) stucke bempts houden(de) o(m)trint/
iii(½) zillen alsoe dat geleg(en) is te vorst tussche(n) de goede d(er)/
kinde(re)n m(er)tens t(er) eender jans vander heyden t(er) ande(re) en(de) mette(n)/
eene(n) ynde ae(n) she(re)n strate geheete(n) meerlair d(air)inne zij onlanx/
omtrint paessche(n) lestlede(n) de(n) selve(n) janne laerke(n) goedden ende/
vestichden voir hof en(de) he(re) en(de) dat alse de selve jan laerke(n) voldae(n)/
en(de) v(er)nuecht heeft de condicie(n) en(de) vorw(er)den d(air)op de selve gued(inge)/
en(de) vestich(eit) he(m) geschiet es alsoe dat d(air)o(m)me de selve guedinge/
sculdich es te blive(n) in hue(re)r volcomen(en) macht en(de) van w(er)den/
promitten(tes) null(atenus) alloqui Hebbe(n) voirt geloeft den selve(n) janne/
laerke(n) en(de) de voirs(creven) goede los te houde(n) va(n) alsulke(n) pontpe(n)ni(n)g(en)/
alse jan ghijsma(n)s va(n) zeke(re)n voirgaen(de) comescape(n) op dese goede/
geschiet eysschen(de) mach zijn cor(am) berct mole(n) dec(embris) xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer