SAL7373, Act: R°163.2 (372 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°163.2  
Act
Date: 1480-01-07

Transcription

2020-03-22 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) doen cond dat her jan van langrode priester/
admi(ni)strate(ur) sgodsh(uys) van vlierbeke heeft geconst(itueert) gesedt/
volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auct(oriteyt) geg(even) gerard(e) doys/
woute(re)n en(de) denijse van langr(ode) gebruede(re)n ja(n)ne de/
hane ja(n)ne boene den jonge(n) willem(me) van lele ja(n)ne/
van ost en(de) ja(n)ne van borre aut Alle en(de) yeg(ewelcke) des godsh(uys)/
sake(n) questie(n) en(de) geschille(n) Alle desselfs godsh(uys) sculd(en)/
(et)c(etera) in mel(iori) forma p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) cav(er)son burg(imagistro) berct moelen scab(inis) januar(ii) vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer