SAL7373, Act: R°177.2 (400 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°177.2  
Act
Date: 1480-01-17

Transcription

2020-05-13 by Greet Foblets
Item lijsbeth merx weduwe [vacat] wilen helscheviers/
en(de) goirt ty(m)merman va(n) kessele hebbe(n) geloeft indivisim ka(tlij)[ne(n)]/
vander couthe(re)n weduwe jans wijle(n) de ridde(r) te voldoen(e)/
alle alsulke resten en(de) gebreken alse huer alnoch gebrek(en)/
moege(n) en(de) ombetaelt uuytstaen boven alle ontfanck en(de)/
uuytgeven dat zij gehadt en(de) gedaen mach hebbe(n) van/
zeke(re)n erfgoeden wijlen toebehoiren(de) henr(icke) merx gelege(n) te/
s(in)[te] peters rode uuyt saken van hue(re)n vi rijders erflijck die/
zij d(air)op met scepen(en) br(ieven) van loven(e) houden(de) es en(de) d(air) voe(r)/
die goede huer voirmaels metten rechte van des(er) stadt/
gelevert zijn geweest en(de) in handen gestelt zoe/
wa(n)neer dat dat rest gecleert sal zijn en(de) d(air)aff bijder/
voirs(creven) weduwen sridders sulke rekeni(n)ge en(de) bescheyt/
gedae(n) sele(n) zijn als zij nae recht en(de) den ordinan(cien) vand(er)/
stadt d(air)aff schuldich es te doene Et p(ri)ma borchove(n)/
berct januar(ii) xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer