SAL7373, Act: R°178.4-V°178.1 (408 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°178.4-V°178.1  
Act
Date: 1480-01-20

Transcription

2020-05-16 by Greet Foblets
Van alle(n) alsulke(n) questien en(de) geschille(n) als uuytstae(n) totte(n) dage/
toe van heden tusschen arnde scrijne t(er) eender zijde(n) en(de) he(n)r(icke)/
va(n) landen(e) t(er) ande(re) hoedanich die zijn hebbe(n) hen reyne(r) vand(en)/
putte inde(n) name en(de) als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) arnts scrijne ende/
de voirscr(even) henr(ic) van landen(e) gesubmitteert en(de) v(er)bonden/
te wete(n) reyne(r) inde(n) name als vo(r)e in reyne(re)n va(n) wijtvliet/
en(de) pet(er) vand(er) hoeve(n) en(de) henr(ic) va(n) landen(e) in goessen(e) tybe en(de)/
henr(icke) va(n) nyvele in sulker vuege(n) dat de seggers informacie/
neme(n) sulle(n) vand(en) selve(n) geschille(n) thoenisse en(de) alle cleernisse/
aenhoire(n) ofts behoeft ende hue(r) uuytsprake dairaff doen/
op dat zijs eens zijn al bynnen xiiii nachte(n) naestcomen(de)/
oft in gebreke va(n) dien die sake met alle(n) informacien
//
ende cleernisse(n) bringen voe(r) scepen(en) van loeven(e) ende/
halen d(air)af een vo(n)nisse om den wijn promitt(entes) rat(um)/
cor(am) berthem duffle januar(ii) xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer