SAL7373, Act: R°192.1-V°192.1 (431 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°192.1-V°192.1  
Act
Date: 1480-01-24

Transcription

2020-07-12 by Greet Foblets
Cont zij allen lieden dat denijs vander hofstad sone wilen willems/
woenen(de) te nederijssche in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genome(n)/
heeft van hee(re)n claese van sinte goericx ridde(r) thoff geheete(n) ter preit/
metten huysen hoven boegarden wynnen(de) landen beemden eeusselen en(de) allen/
den ande(re)n toebehoirten soe verre deselve denijs die goede eene(n) seke(re)n tijt/
gehouden heeft en(de) houden(de) es Te houden te hebben en(de) te wynnen van half/
merte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van sesthien ja(r)en lang vervolgen(de) des/
zijn hier inne begrepe(n) de vier jaer die de selve denijs noch aen de voirs(creven)/
goede hadde mids eenre pechtingen die de selve denijs voir scepen(en) van/
loeven(e) dede decembr(is) xi a(n)no lxx tegen hee(re)n clase wilen van s(in)te goericx/
zijne(n) vader en(de) den voirs(creven) h(er) ja(n)ne Elx jairs dae(re)bynnen om en(de) voe(r) (½)/
mudde tarwen [en(de)] twintich mudden rogs Elx grains goet en(de) payabel der/
maten van loeven(e) droeghe en(de) ongeschoten met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereit/
Alle ja(r)e sint andriesmisse apostels te betalen(e) en(de) te loeven(e) te leve(re)n en(de) om/
twintich guld(en) rijders monete te xxv stuv(er)s tstuc drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er)/
sinte m(er)tensmisse te betalen(e) den voirs(creven) hee(re)n ja(n)ne alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item sal de voirs(creven) h(er) jan jairlix hebben alle tfruyt half/
dat opde voirs(creven) goede jairlix wassen sal Bij alsoe dat hij ten tijde hem/
dair toe becu(n)dicht bij den wynne aldair synden sal eene(n) leze(r) en(de) den lezers/
sal mijn hee(re) de dachue(re)n betalen en(de) de wynne den montcost geven It(em) sal/
de wynne de voirs(creven) huysinge houden zijne(n) t(er)mijn lang due(re)nde wel ende/
loflijc vanden underster rijkelen nederweert op zijne(n) cost en(de) die alsoe leve(re)n/
tsijne(n) afscheyden Item sal de voirs(creven) wynne sculdich zijn die goede den voirs(creven)/
hove toebehoeren(de) te houden te wynnen te werven en(de) te mesten wel ende/
loflijc zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde gelijc reengenooten boven en(de) beneden/
sculdich zijn te doen(e) Item sal de voirs(creven) wynne jairlix leve(re)n int voirs(creven) hof/
xxviii mandelen walms om de huysinge vanden voirs(creven) hove mede te/
decken(e) Ende alsmen die verdect sal de wynne den werclieden den mo(n)tcost/
geven en(de) de voirs(creven) h(er) jan de dachue(re)n betalen en(de) allet stroe vand(en) voirs(creven)/
goeden comen(de) sal de wynne met zijne(n) beesten etten te meste maken en(de)/
dat mest opde voirs(creven) lande vue(re)n alsoe wel ten veersten als ten naesten/
slants meesten proffijte Item sal de voirs(creven) h(er) jan den voirs(creven) wy(n)ne jairlix/
geven vijf ellen lakens tot eene(n) tabbaerde gelijc hij hue(re)n zijne(n) huysgesinde/
geven sal Item es voirt vorweerde dat de voirs(creven) wynne alle de grechten/
aen de voirs(creven) [goeden] staen(de) houden sal in goeden state tsijne(n) laste des sal hem de
//
voirs(creven) h(er) jan van nu voirtaen jairlix cortten een mudde rogs Ende alle/
dese vorweerden (et)c(etera) cor(am) berct moelen januar(ii) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer