SAL7373, Act: R°201.4-V°201.1 (444 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°201.4-V°201.1  
Act
Date: 1480-02-07

Transcription

2020-07-27 by Greet Foblets
Item goessen vanden speelhove(n) heeft geloeft m(ijn) vrouwe(n) en(de)/
convent vand(en) wittevrouwe(n) van loven(e) in dien te hebbe(n) dat/
zij jacoppe trissene(re) va(n) hondert en(de) reyne(re)n zijne(n) brueder zone(n)/
wijlen henr(ix) trissene(re) ter selver gebruede(re)n maniss(en) behoirlijke gued(inge)
//
ende vestich(eit) doen sulle(n) zonder sgodshuys cost van alsulk(en)/
rijder erffelijck als tselve godshuys heeft op zeke(re) goeden/
lijsbette(n) corduaens en(de) machteld(en) hue(re)r suster geleghen te/
kerckem nae inhoudt der br(ieven) dairaff zijnde Et t(antu)m cor(am)/
berthem duffle februarii vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer