SAL7373, Act: R°225.1 (490 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°225.1  
Act
Date: 1480-02-24

Transcription

2020-10-23 by Greet Foblets
It(em) ja(m)mar massar woenen(de) te rammeillies in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft van/
diericke le begghe nu tertijt rintm(eeste)r ons gened(ichs) hee(re)n/
shertoge(n) van loeven(e) en(de) jouffr(ouwen) odielien colet weduwe/
reyners wile(n) le begghe in p alsulcken p(ar)cheele(n)/
van lande(n) houden(de) omtrint tweelf boender als/
de voirs(creven) ii p(er)sone(n) hebben liggen(de) te rameillies voirs(creven)/
hen beyden te gelike en(de) ongedeylt toebeho(r)ende Te/
houden te hebben en(de) te wynnen van halfmerte naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van tweelf ja(r)en deen nae dande(r) sonder/
middel vervolgen(de) Elcx jaers dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r)/
vie(r) en(de) een half mudd(en) cor(ens) d(er) mate(n) van geldenaken/
en(de) pacht van rameill(ies) pag(abilis) cu(m) va(nn)[o] alle sin[t] andr(iesmiss)[e]/
ap(oste)ls te betalen te weten(e) den voirs(creven) rintm(eeste)r ii(½) m(ud)[d(en)]/
d(air)af te geld(enaken) te leve(re)n en(de) twee m(ud)[d(en)] der voirs(creven) wed(uwen)/
te gobbertingnes q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde dat de/
voirs(creven) wynne de voirs(creven) landen houden wynne(n) werve(n)/
en(de) mesten sal alle ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wel/
en(de) loflijc gelijc reeng(enoten) boven en(de) beneden en(de) die late(n)/
te sijne(n) afsceyde(n) gelijc hij die aenveerde(n) sal En(de)/
alle dese vorweerde(n) (et)c(etera) cor(am) opp(endorp) reth(eman) febr(uarii) xxiiii/
It(em) is vorweerde en(de) heeft gelooft de voirs(creven) ja(m)mar alle/
ja(r)e den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle de pachte(n) en(de) co(m)me(re)n/
uute(n) voirs(creven) goede(n) jaerl(ijcx) gaen(de) alsoe in tijts te betalen/
sond(er) afslach des voirs(creven) is tot zijne(n) laste dat den/
voirs(creven) rintm(eeste)r der voirs(creven) wed(uwen) noch hue(re)n goeden/
dair bij gheene schade en geschiede En(de) alle dese/
vorweerd(en) cor(am) opp(endorp) duffle reth(eman) febr(uarii) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer