SAL7373, Act: R°229.1 (499 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°229.1  
Act
Date: 1480-02-26

Transcription

2020-10-29 by Greet Foblets
It(em) de voirs(creven) marie heeft gelooft den voirs(creven) pet(ere)n de voirs(creven) so(m)me te(n) voirg(eruerde)/
t(er)mijne(n) te betalen en(de) d(air) voe(r) heeft zij hem alnoch t(er) meerd(er) vesticheit/
pansgewijse v(er)obligeert en(de) in handen gesedt met janne de puttere/
vorste(r) de p(or)ceele(n) van haeflik(en) en(de) gerede(n) goede(n) h(ier) na bescrev(en) Inden yerste(n)/
lx cope(re)n potten een cleyn ee(re)n wat(er)potteken iiii witte ketels/
iii becken(en) iiii cope(re)n pannen eene(n) ee(re)n kendele(re) met iiii pipe(n)/
ii gelt stoope vii quaertpotte(n) ii tynne(n) drincpotte(n) iiii g(ro)te/
breede schotele(n) eene(n) g(ro)ten com een halve dossijne gegoten/
co(m)mekens (½) dossijne geslage(n) co(m)mekens (½) dossijne dobbelie(re)n/
iii soutvate eene(n) zwerten cours eene(n) rooden cours eene(n)/
sangwinen keerel eene(n) zwerte(n) keerel eene falye Met/
vorweerden dat de voirscr(even) pet(er) van des voirs(creven) steet betaelt/
zijnde der voirs(creven) marien vand(en) voirs(creven) porceele(n) restitucie/
doe(n) sal eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer