SAL7373, Act: R°24.2 (57 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°24.2  
Act
Date: 1479-07-15

Transcription

2019-11-30 by Greet Foblets
Item de voirs(creven) peter bij consente en(de) uuyte(n) broode gedaen als vo(r)e/
in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gewillicoirt den voirscr(even) gehuyssche(n)/
zijne(n) zwager en(de) suster dat zij aut talle(n) tijden de voirs(creven) lijfpen(sien)/
v(er)hale(n) sulle(n) moege(n) opde v(er)sterffenisse en(de) kintsgedeelte als/
hem toecome(n) es bijder aflivich(eit) van zijnder moeder en(de) hem/
toecome(n) sal moegen bijder aflivich(eit) van zijne(n) vader hebben/
voirts geconsenteert ind(ivisim) henrick bone als man en(de) mo(m)boer/
m(ar)grieten g(er)lijx zijns wijfs suster des voirs(creven) pet(er)s en(de) katlijne(n)/
ende anthonijs van bollenberge als momboir berbelen zijns/
wijfs suster der voirscr(even) brueder en(de) suste(re)n dewelke de/
voirs(creven) henr(ick) en(de) anthonijs in desen geloeft hebben te v(er)vangen/
in gevalle oft de voirs(creven) jan g(er)lijx die tochte(r) es vand(en) voirs(creven)/
goede(n) langer leefde dan de voirs(creven) pet(er) alsoe dat opde(n) selve(n)/
pete(re)n gheen kintsgedeelte d(aer)inne toe en quame dat nochtan/
de voirs(creven) gehuyssche(n) pensionar(isen) ende de leste van hen beyden/
leven(de) huer gebreck vander voirs(creven) lijftocht voer uuyt hebben/
en(de) verhale(n) sulle(n) moege(n) opde goede acht(er) den voirs(creven) janne/
bliven(de) alsoe v(er)re als den kintsgedeelte des voirs(creven) pet(er)s aengaet/
in alle vuegen en(de) manie(re)n oft de selve peter livich en(de) leven(de)/
wa(r)e cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Jos Jonckheer