SAL7373, Act: R°249.1 (544 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°249.1  
Act
Date: 1480-03-13

Transcription

2020-12-24 by Greet Foblets
It(em) h(er)man van pamele woenen(de) te willebringe(n) in p(rese)ncia heeft genomen/
en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van meest(er) henr(icke) van lille p(er)soen van/
willebringe(n) die grote en(de) cleyn thiende van willebringe(n) der p(er)sonaetscap/
ald(air) toebehoren(de) Te houden en(de) te hebben van halfmerte naistcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van xii ja(r)en lanc v(er)volgen(de) Elx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r)/
vie(re)ntsestich sacke(n) corens goets en(de) payabel w mate(n) van thiene(n) en(de) pacht/
van willebringe(n) gelijc als d(air) mede deen pechtene(r) den ande(re)n ind betailt/
cu(m) vanno et pe(n)na alle ja(r)e en(de) x r(ijns) g(ulden) te xx st(uvers) tstuc drie pl(acken) voir/
den stuv(er) alle ja(r)e half s(in)[t] andriesmisse ap(oste)ls te betale(n) en(de) ombegrepe(n)/
half te kersmisse en(de) half te paessche(n) en(de) te loven(e) te leve(re)n [de(n) vors(creven) meest(er) henr(icke)] quol(ibet) ass(ecutu)m/
Met vorweerde(n) dat de vors(creven) h(er)man jairlix hie(re)nbove(n) den vors(creven) meest(er)/
henr(icke) noch betale(n) sal (½) mudde g(er)ste(n) [even(en)] (½) mudde tarwe(n) en(de) (½) mudde [g(er)ste(n) mate(n) vors(creven)] en(de) te leve(re)n/
als vo(r)e en(de) te(n) vors(creven) t(er)mijne(n) voirt sal hij he(m) jairlix leve(re)n te paesschen/
een lam te sinxen(en) een [speet] vercke(n) tons(er) vrouwe(n) da p(ro)cessie daige te loven(e)/
een gans een hespe en(de) ii hoend(ere)n It(em) noch een halst(er) raepsaets een/
halst(er) erwete(n) te(n) t(er)mijne(n) alse de grote so(m)me vors(creven) valt Inde est/
fideiussor eius de om(n)ib[(us)] cond(itionibus) et p(ro)miss(ionibus) t(am)q(uam) p(ri)ncipalis/
joh(ann)es de pamele f(ilius) quond(am) joh(ann)is Et p(ri)[(mus)] cor(am) berct/
moelen m(ar)cii xiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer