SAL7373, Act: R°253.2 (554 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°253.2  
Act
Date: 1480-03-11

Transcription

2021-01-05 by Greet Foblets
It(em) is in erfvorweerd(en) tussche(n) de voirs(creven) gebruede(re)n en(de) sust(er) ond(er)sproke(n) dat/
zij voir hen en(de) hue(re)n erfg(enamen) elc hue(re)r sond(er) yemant vremders hebbe(n) sulle(n)/
tgebruyc van eend(er) porten geleg(en) te cortelke de welcke zij oic tot/
ewig(en) dage(n) te geliken coste van rep(ar)acie(n) houde(n) sulle(n) en(de) dat de voirs(creven)/
thomaes zijn leefdage lang hebbe(n) besitte(n) en(de) gebruyke(n) sal een/
bog(ar)deken houden(de) omtrint drie roede(n) gelege(n) tege(n) ov(er) de voirs(creven) porte tussche(n)/
de goede peters vander beke en(de) de strate aldair eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer