SAL7373, Act: R°253.3 (555 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°253.3  
Act
Date: 1480-03-11

Transcription

2021-01-07 by Greet Foblets
It(em) de voirs(creven) claes p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] de (con)s(en)s[u] int(er)esse et volu(nta)[te] d(i)c(t)i henr(ici) ei[(us)]/
avu(n)culi et petri vand(er) wympe(n) suor(um) a(m)icor(um) ab utraq(ue) pare(n)tela affirman(tium) (et)c(etera)/
in p(rese)ncia heeft geco(n)senteert gewillecoert en(de) sijne(n) voirs(creven) vad(er) ov(er)geg(even) dat de/
selve zijn vad(er) sal moege(n) vercope(n) oft belasten van zijne(n) goeden d(air)/
de selve zijn vad(er) tocht(er) af is en(de) hij erfman alsoe vele als hem/
behoeft om te vervallen en(de) te cuelen de wettige sculde(n) die de/
selve zijn vad(er) binne(n) den leven(e) van zijnd(er) moed(er) enichssins heeft/
gemaect e(m)mers tot sesse holl(ansche) gul(den) erflijc toe en(de) niet voirde(r) en(de)/
heeft gelooft talle(n) tide(n) als de selve sijn vad(er) des te doen sal hebbe(n)/
te come(n) te hande en(de) te monde en(de) te verthiden eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer