SAL7373, Act: R°261.5-V°261.1 (582 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°261.5-V°261.1  
Act
Date: 1480-03-20

Transcription

2021-02-04 by Greet Foblets
Ter meerder sekerheyt den voirs(creven) pensionarijsen van des voirs(creven)/
is te doen(e) Soe zijn bij handen jans willems lieuten(ant) smeyers/
van loeven(e) bij den voirs(creven) her henr(icke) ende willem(me) den voirs(creven)/
barthelmeeuse henricx sone tot behoef van hem zijnd(er) huysvr(ouwe)/
en(de) der ande(re) pensionarijse pantsgewijse in handen gesedt en(de)/
verobligeert voir tvoldoen der voirs(creven) rinte(n) eens mans cortte(n) tabbart/
zee(r) rijckelijc gestict en(de) beset met rijkeliken p(er)le(n) zee(r)/
uutnemen(de) geleet in eene hulten laye wel omwonden/
besegelt buyte(n) metten segele arnts vand(er) berct voirs(creven) ende
//
gesteke(n) in een sacxken besegelt mette(n) segele arnts vand(er)/
moelen beyde scepen(en) voirscr(even) Te dien ynde oft de voirs(creven)/
pensionar(ijsen) in tide(n) toecomen(de) e(n)nich gebreck hadden int/
voldoen hue(re)r scepen(en) br(iev)[en] voirs(creven) dat zij dan oft yemant anders/
int(er)est dair toe hebben(de) zijn oft hen gebreck aen den voirs(creven)/
tabbaert verhalen sal oft selen moegen ende die met/
rechte ten prise van juwelie(re)n oft ande(re)n hen des verstaende/
verhale(n) met te vercoope(n) ende ten hoochste(n) te bringe(n) Met/
condicie(n) dat zij noch gheen van hen den voirs(creven) sculders oft/
bekinders niet prame(n) en selen moege(n) Het en zij dat zij/
van twee jaerpachte(n) der voirs(creven) lijftocht in gebreke wa(r)en/
dat oick de voirs(creven) pensionar(ijsen) noch gheen van hen langer en/
sele(n) moegen beyden opden voirs(creven) pant te procede(re)n dan twee/
ja(r)en Ende schiet dair dan over dat salmen den voirs(creven)/
her henr(icke) ende willem(me) wederke(r)en ende oft dair gebrake/
dat salmen metten scepen(en) brieve aen den voirs(creven) her henr(icke) en(de)/
willem(me) en(de) hue(r) goede verhale(n) moege(n) en(de) oft zij anders vernuecht/
worde(n) Soe sal de voirs(creven) bertel(meeus) gehouden sijn en(de) heeft gelooft/
den voirs(creven) her henr(icke) en(de) willem(me) den voirs(creven) tabbaert te restitue(re)n/
alsoe hij dien ontfangen heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer