SAL7373, Act: R°275.3 (600 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°275.3  
Act
Date: 1480-03-28

Transcription

2021-02-11 by Greet Foblets
It(em) roelof roelofs heeft gekint ende gelijdt dat hem h(er)/
jan van sinte guerix riddere volcomelijck genoech gedaen/
gecontenteert en(de) te vrede(n) gestelt heeft en(de) allessins afgequete(n)/
alle alsulke rinten beyde erflijck en(de) lijftochtlijck alse hem/
voirmaels de voirscr(even) h(er) jan op borge(n) oft and(er)s beyde met/
scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) va(n) trouwe(n) en(de) ee(re)n voir no(ta)r(is) en(de) getuyg(en)/
oft and(er)s sculdich mach zijn geweest Scelden(de) d(air)aff en(de) van alle(n)/
acht(er)stelli(n)gen derselver volcomelijck q(ui)te den voirscr(even) he(re)n janne/
zijn borge(n) en(de) heu(re)r alder goede promitt(ens) null(atenus) alloqui cor(am)/
rethema(n)s moele(n) m(ar)cii xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer