SAL7373, Act: R°299.3 (661 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°299.3  
Act
Date: 1480-04-25

Transcription

2021-04-30 by Greet Foblets
It(em) goessen wellens barbier heeft gekint en(de) gelijdt dat/
beat(ri)cen wellens zijnder dochter vand(en) voirbedde oft den godsh(uyse)/
dair zij geprofessijt sal worde(n) nae sijn doot sculdich is te/
volgen deen helcht van alle(n) den erf en(de) omberuerlijken goeden/
en(de) vliegen(de) erve die hij hadde besat en(de) acht(er)bleef ten tijde/
alse de selve zijn yerste weerdy(n)ne moeder d(er) voirscr(even) beat(ri)cen/
van des(er) werelt schiet en(de) insgelijx d(er) selver beat(ri)cen part en(de)/
gedeelte va(n) alsulke(n) legate(n) va(n) testame(n)te alse tande(re)n tijde(n)/
hue(re)r oudermoeder bij wilen meeste(re)n gielise vand(er) stoct gemaect/
es en(de) oick huer gedeelte va(n) alsulk(er) successien en(de) v(er)sterffeniss(en)/
alse der selver verstorve(n) zijn van gielise mette(n) gelde en(de)/
v(er)sterven sulle(n) moegen van janne mette(n) gelde cor(am)/
rethema(n)s berct ap(ri)lis xxv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-13 by Jos Jonckheer