SAL7373, Act: R°301.3-V°301.1 (669 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°301.3-V°301.1  
Act
Date: 1480-04-29

Transcription

2021-05-05 by Greet Foblets
Vanden stoote questien ende gescille(n) uutstaen(de) tusschen anthonijse/
van wynghe sone wilen jans ter eender zijden bartelmeeuse de/
ruyssche als man en(de) mo(m)boir ka(tlij)[ne(n)] van wynge sijns wijfs ter ande(re)/
ende pete(re)n heyme inden name van hem selven en(de) oic van sijne(n)/
wettige(n) kinde(re)n die hij heeft behouden van barbele(n) wilen van/
wynge sijne(n) wive suster als zij leefde der voirs(creven) anthonijs/
ende katlijne(n) die hij hier inne gelooft te vervange(n) met/
(con)sente he(re)n symoens heyme priesters en(de) rombouts willemaer/
als mombo(r)en der selver kinde(re)n ter derder Van allen alsulcken/
goeden have vliegen(d)erve ende erve als hen bleve(n) ende verstorven/
moege(n) sijn van wilen den voirs(creven) janne van wynge en(de) ka(tlij)[nen]/
zijnen wive vader en(de) moeder der voirs(creven) anthonijs ka(tlij)[ne(n)] en(de) wile(n)/
barbelen en(de) oudevader en(de) [oude]moeder van des voirs(creven) pet(er)s kinde(re)n waer/
die geleg(en) zijn soe wel die geresorteert hebben oft resorte(re)n ond(er) dluydicsche
//
recht als ande(re) hebben hen de selve p(ar)tie(n) gesubmitteert/
in segge(re)n en(de) mynlike yffene(re)n te weten(e) de voirs(creven) anth(onijs) in/
janne vand(en) bossche al(ia)s stoofman ende reyne(re)n vand(en) putte/
bartelmeeus in pete(re)n vand(er) hoeve(n) ende hubrechte de ruyssche/
en(de) pet(er) heyme in arnde de witte meye(r) van herent ende/
romboute willemaer in sulcker vuege(n) dat elcke vand(en) p(ar)tien/
d(er) ander seggers zijn gebreck actie en(de) recht dat hij totten/
voirs(creven) goeden meynt te hebben ov(er)geven sal in gescrifte tussche(n)/
dit en(de) van morge(n) over xiiii nacht naestcomen(de) d(air) op elc/
zijn verantwerde(n) op sanders overgeve(n) oic in gescrifte overgeve(n)/
binne(n) xiiii nachte(n) d(air) nae ende tot dien sal elc tsijne(n) laste/
van zijne(n) eyssche en(de) antwerd(e) der wederp(ar)tien copie overgeve(n)/
En(de) binne(n) xiiii nachte(n) d(air) nae sullen de segge(re)n informacie/
en(de) claernisse ofts behoeft neme(n) hue(r) uuytsprake inder saken/
doen op dat zijs eens sijn p(ro)mitt(entes) rat(um) Ende oft e(n)nig(er) p(ar)tien/
segg(ers) cor(am) opp(endorp) moelen ap(ri)lis penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-13 by Jos Jonckheer