SAL7373, Act: R°341.4-V°341.1 (764 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°341.4-V°341.1  
Act
Date: 1480-06-08

Transcription

2021-10-27 by Greet Foblets
Item eene scheydinghe ende deylinghe geschiet en(de) gemaect/
zijnde ten bijzijne met wille wete(ne) en(de) consente gielijs van/
cav(er)chon borg(er)meest(er)s d(er) stat va(n) loven(e) en(de) jans blanckaert als mo(m)boir
//
der gebruede(re)n nae bescreve(n) vander stat voirmaels d(air)toe gestelt/
tussche(n) den voirscr(even) jacoppen bone t(er) eender en(de) he(re)n willem(me)/
va(n) cav(er)chon p(ri)este(r) inde(n) name qui(n)tens bone brued(er)s des voirscr(even)/
jacops t(er) ande(r) zijden Van alsulke(n) thien rinssche gul(den) lijfpen(sien)/
alse de selve gebruede(re)n bone tot hue(re)r beyder live hebben en(de)/
heffen(de) zijn met brieve(n) onder der stat segel van loven(e) ad/
causas opde selve stat van loven(e) vander daet duysent/
vierhondert lxxviii xxvi januar(ii) vallen(de) jairlijx half xxvi/
in junio en(de) half xxvi in januar(io) Es den voirscr(even) jacoppe/
metten lote d(air)om in p(rese)ncien vand(en) scepen(en) nae bescr(even) getogen/
gevallen in zijn deylinge Deen helcht van dien die jairlix/
valt inde maent va(n) januar(io) en(de) den voirscr(even) qui(n)ten(ne) es/
gevalle(n) mette(n) lote voirscr(even) Dander helcht die valt inde/
maent van junio Hanc q(uoque) p(ar)t(ificationem) Et sat(isfacere) alt(er) alte(r)i cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-14 by Jos Jonckheer