SAL7373, Act: R°44.2 (106 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°44.2  
Act
Date: 1479-08-13

Transcription

2018-11-16 by Greet Foblets
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat henrick van bakele van diest ende/
heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auct(ori)teyt/
gegeve(n) arnden [en(de)] pauwelse(n) va(n) bakele zijne(n) bruede(re)n jacoppe/
va(n) hamele en(de) reyne(re)n va(n) bev(er)le zijne(n) zwage(re)n pauwelsen/
va(n) bakele zijne(n) zone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] mathij[eu]se colx voirsp(re)ke/
en(de) willem(me) toelen en(de) janne laur(eys) aut Alle en(de) yegewelke/
zijn saken questien en(de) geschille(n) als hij uuytstaen(de) heeft oft/
namaels hebbe(n) sal moege(n) Alle desselfs henr(ix) va(n) bakele jairguld(en)/
sculde(n) opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijck en(de) omberuerlijck/
Te v(er)ware(n) te mane(n) teysschen op te bue(re)n en(de) tontfange(n) d(aer)voe(r)/
te pande(n) te dage(n) te beleyden in mel(iori) for(ma) promitt(ens) ratu(m)/
cu(m) p(otes)tate sub(stituen)[di] salvo iusto calculo cor(am) cav(er)son burg(imagistro)/
retheman berct scab(inis) aug(usti) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer