SAL7373, Act: R°47.1 (115 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°47.1  
Act
Date: 1479-08-19

Transcription

2018-12-05 by Greet Foblets
Want jan cleynvranx ende weyn zijn sone hen oft den eenen van hen/
beide als geleit na des(er) stat recht hadden d tot allen den goeden have/
en(de) erve jans van braemt wair die geleg(en) zijn met brieve(n) vander/
stat gescr(ev)en aenden meye(r) van cumptich oft sijnen stedehoude(r) te bincke(m)/
hadde(n) doen leve(re)n alle de selve goede en(de) dach van rechte doen bescheide(n)/
der voirs(creven) p(ar)tien op heden als ten verstreken(en) daige van rechte dienen(de)/
aldair de selve van braemt [noch] nyema(n)t van sijne(n) wegen ge(com)pareert [en] es/
den voirs(creven) janne cleynvranx trecht voirt versueken(de) Soe hebben de/
scepen(en) van loven(en) ter maniss(en) smeyers gewijst voir een vo(n)nisse nae dat/
hen behoirlic heeft gebleken bij rescripte jans fobelet vorst(er)s in/
bincke(m) de voirs(creven) leve(r)inge en(de) dachbescheidinge behoirlic gesciet te/
zijne datmen de voirs(creven) geleidde vand(en) voirs(creven) goeden wair de wed(er)/
p(ar)tie nyet en q(ua)me te(n) opstaene smeyers en(de) der scepen(en) houde(n) soude/
inde macht van hue(re)n beleide zoe v(er)re dat noch voir scepen(en) come(n)/
es cor(am) o(mn)ib(us) scab(in)is in scampno dempto duffle aug(usti) xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer