SAL7373, Akte: R°49.2 (123 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°49.2  
Act
Datum: 1479-08-19

Transcriptie

2018-12-18 door Greet Foblets
It(em) es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)gen dat de vors(creven) marie die de(n)/
voirs(creven) he(re)n janne alreede wel xl jair oft meer getrouwelic heeft gedient/
zond(er) d(aer) af hue(re)n loon oft hue(r) gehave(n) te hebben . nade doot der vors(creven) he(re)n/
jans op dat sij hem overleeft oft and(er)s hue(r) [vors(creven)] natuerlike kinde(re) oft dan leven(de)/
oft kints kinde(re) in hue(r)e oud(er)s stat staen(de) metten voirs(creven) brieve de voirg(eruerde) so(m)me/
van ii[c] rijd(ers) [sal oft] sele(n) moeg(en) v(er)reycken aen alle de gereede oft [en(de)] haeflike goede/
desselfs he(ren) jans [alsoe wel vliegen(de) erve als andere] na en(de) acht(er) den selve(n) he(re)n janne bliven(de) en(de) te dier/
meyni(n)gen zouden hen de selve moed(er) oft huers gebreken(en) hue(r) voirsc(reven) kinde(re)/
en(de) kinskinde(re) als vo(r)e mog(en) doen leyde(n) tot allen den selve(n) goede(n) wair/
die geleg(en) wae(re)n oft bevonde(n) mochte(n) wordde(n) Behalve(n) nochtan geliefde/
der vors(creven) marien der moed(er) desen bekinbrief mett(er) (con)dicien te doen a(n)nichile(re)n/
dat sij dat sal mog(en) doen oft vand(er) vors(creven) so(m)men nae he(re)n jans doot/
yerst ve gelijc vo(r)e verschinen(de)? and(er)s te ordine(re)n dat sij dat sal moege(n) doen/
eisd(em)
Nagekeken doorGreet Stevens , Jos Jonckheer
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer