SAL7373, Akte: R°50.2 (127 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°50.2  
Act
Datum: 1479-08-20

Transcriptie

2018-12-18 door Greet Foblets
It(em) den dach van rechte op heden dienen(de) tusschen hectoren platen als p(ro)cur(eur)/
he(re)n ad(ri)aens van molebeke p(ri)esters en(de) gielijs vand(en) zande ter eend(er) sijden en(de)/
janne vanden putte ter ande(re) uutgenome(n) op tstuc vand(en) coste(n) vand(en) purgacie(n)/
d(er) (con)tu(m)a(ci)[en] Es uutgestelt bij beyde p(ar)tie(n) (con)sente tot van heden over vier weken naist/
comen(de) om alsdan te diene(n) gelijc die op hede(n) gedient soude hebben en(de) aengain(de)/
de(n) vors(creven) coste(n) die jan vand(en) putte eyscht om zijn (con)tu(m)a(ci)[e] te purge(re)n die bij he(m) in/
gesc(ri)fte ov(er)geg(even) sijn en(de) d(er) wed(er)p(ar)tien v(er)antweerde(n) d(aer) teg(en) die salme(n) binne(n) middele(n)/
tide soe eer soe bat doen taxe(re)n al wairt in absen(cien) van p(ar)tien en(de) getaxeert sijnde/
zulle(n) die de(n) selve(n) janne voldaen wordd(en) cor(am) bo berthe(m) borch(oven) aug(usti) xx
Nagekeken doorGreet Stevens , Jos Jonckheer
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer