SAL7373, Akte: R°57.4 (141 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°57.4  
Act
Datum: 1479-09-04

Transcriptie

2019-01-07 door Greet Foblets
Item tielman va(n) schoene(n)berge heeft gekint ontfange(n) te hebbe(n)/
van jouffr(ouwe) lijsbetten sboden weduwe wout(er)s wile(n) py(n)nock en(de)/
he(re)n ja(n)ne py(n)nock ridde(r) hue(re)n sone eene(n) scepen(en) br(ief) va(n) loven(en) va(n)/
ii pet(er)s erflijck op een huys en(de) hof mette(n) wijng(ar)de en(de) de(n) toebeh(oirten)/
gelege(n) inde groefstrate wijlen desselfs wout(er)s en(de) zijns wijfs/
d(air)nae wout(er)s de greve wij(n)g(ar)ders te kersmesse vallen(de) begi(n)nende/
Notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) walt(erus) greve vand(er) daet m cccc xlix dec(embris) xv/
Ende noch i scep(enen) br(ief) va(n) loven(en) va(n) vi crone(n) erflijck d(air)af de twee/
afgequijt zijn aen ende op een huys en(de) hof mette(n) gebruycke/
van eene(n) putte d(air) achter staen(de) en(de) den toebehoirte(n) inde dorpst(ra)te/
tussche(n) roelofs goede va(n) herpe t(er) eender zijden en(de) d(er) wed(uwe)/
claus yeve(n) t(er) ande(re) begi(n)nen(de) Notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) reverus coex/
vand(er) daet m cccc lxxvi no(vem)[br(is)] vi Ende heeft geloeft d(er) selver/
wed(uwen) py(n)nox he(re)n ja(n)ne hue(re)n zone noch hue(re)n erfge(namen) oft goede(n) niet/
te p(ra)men mett(er) geluefte(n) va(n) genoechdoen(e) die sij de(n) voirs(creven) tielma(n)ne/
vand(en) voirs(creven) ii pet(er)s ende iiii d(er) vi cro(nen) erflijc voirs(creven) dede(n) voir scep(enen) va(n)/
loven(en) aug(usti) xxi lestled(en) hij en sal hen tierst de voirs(creven) br(ief) va(n)d(en) voirg(eruerde)/
rinten te bate(n) bringe(n) cor(am) opp(endorp) reth(eman) sept(embris) iiii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer