SAL7373, Act: R°60.3-V°60.1 (152 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°60.3-V°60.1  
Act
Date: 1479-09-10

Transcription

2019-01-10 by Greet Foblets
Item de voirs(creven) jan ressche renu(n)c(ians) pro se et d(i)c(t)o suo f(rat)re que(m)/
si(mi)l(ite)r in hiis prosta(r)e promisit heeft gekint en(de) gelijdt dat hij/
en(de) emond zijn brueder mids der helcht d(er) voirs(creven) v crone(n) erfflijck/
gehadt en(de) gehave(n) hebbe(n) volcome(n) deylinge en(de) sceydinge va(n) alle(n)/
den goeden chijse(n) rinte(n) en(de) pachte(n) die gebleve(n) sijn en(de) verstorve(n) va(n)/
en(de) nae der doot jouffr(ouwe) lijsbetten wijle(n) va(n) loe geheete(n) vand(en) passe/
oft jouffr(ouwe) ka(telij)[ne(n)] wijle(n) vand(en) passe docht(er) g(or)ts wijle(n) vanden/
passe hoedanich die zijn d(air) inne zij e(n)nichssins gericht mochte(n)
//
zijn het zij bij lantrechte successien testamente(n) voirmaels gemaect/
oft oick der uuytsprake(n) bij segge(re)n d(air)toe genome(n) vand(en) selven/
goeden geschiet voir scepen(en) va(n) loven(en) maii xvii a(n)no lxxv en(de)/
den v(er)clare(n) d(air) uuyt gevolcht maii viii a(n)no lxxvi op alle de/
selve ande(re) goede chijse rinte(n) en(de) pachte(n) tot behoef mathijs/
vand(en) rode en(de) alle d(er) gheender dient aengaet volcomelijck renu(n)c(ians)/
worpen(de) en(de) v(er)thiden(de) promitt(ens) sat(is) cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer