SAL7373, Act: R°64.1 (164 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°64.1  
Act
Date: 1479-09-16

Transcription

2019-01-19 by Greet Foblets
Want jan le(m)mens [de jonghe] die als p(ro)cur(eur) zijns vaders nae deser stat recht voer sijn/
wettich gebrec uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) comen en(de) geleit/
es tot allen den goeden have en(de) erve daneels wijlen le(m)mens wair die/
gelegen zijn bove(n) zeke(re) leve(ri)ngen onlanx he(m) d(air) af gesciet en(de) vo(n)nissen van/
(con)tu(m)a(ci)[en] die hij d(air) af maii xxvii lestlede(n) hadde [op en(de)] tegen gielise le(m)mens en(de)/
zijnd(er) sust(er) als gerecht oir en(de) erfg(ename) svors(creven) wilen daneels hem metter stat/
and(ere)n brieve(n) oic gescrev(en) aende(n) meye(r) van merchten(en) oft sijne(n) stedehoude(r)/
te steynhuffle weder heeft doen leve(re)n alle de selve goede ond(er) hem ald(air) geleg(en)/
en(de) [doen] versueke(n) bedwonge(n) te hebben gielise le(m)mens geheete(n) hasselman ende/
heynen le(m)mens geheete(n) bonewijte die de vors(creven) goede insdeels hielden en(de)/
besate(n) en(de) d(air) af soe hij seecht ze(r) seke(re) hout en(de) vruchte(n) ontoge(n) hadde(n) dat/
zij die afdeden en(de) den vors(creven) geleidde(n) d(air) af restitucie daden en(de) die liete(n)/
volgen oft dat zij des [hen in] in gevalle van opposicien d(air) tegen dach van rechte/
wordde bescheiden alhier te (com)pare(re)n Welke(n) dach in ons(en) vors(creven) brieven/
genoemt bij verstrijke van tide en(de) om datmen een lange wijle tijts nyet/
vele en heeft gedingt tot op hede(n) vast es ge(con)tinueert Dair gheen/
van hen oft ande(re) van hue(re)n wegen ge(com)pareert en is d.. janne/
van ost [oic] als p(ro)cur(eur) des vors(creven) jans le(m)me(n)s des vaders trecht d(air) op voort/
e(r)nstelic versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loven(en) ter maniss(en) smeyers/
nae dat hen gebleve(n) heeft bij resc(ri)pte henrix spapen meyers va(n) steenhuffle/
dat [hij] den vors(creven) gielise le(m)me(n)s al(ia)s hasselman van des vors(creven) steet de weete/
gedaen heeft en(de) dat henric le(m)me(n)s niet te vinde(n) en was en(de) tot antw(er)pe(n)/
gevange(n) hadde geweest geweesen voer een vo(n)nisse datmen den voirscr(even)/
geleidde(n) vand(en) voirs(creven) goede(n) en(de) ontogen(en) vruchte(n) houde(n) sal inde macht van/
zijne(n) vors(creven) beleide soe v(er)re dat noch voir scepen(en) come(n) is In scampno/
cor(am) o(mn)ib(us) scab(in)is dempto duffle septembr(is) xvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer