SAL7373, Act: R°64.2-V°64.1 (165 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°64.2-V°64.1  
Act
Date: 1479-09-16

Transcription

2019-01-19 by Greet Foblets
Want jan van beert als geleit na deser stat recht tot allen den goede(n) have/
en(de) erve arnts de mu(n)te(re) va(n) mille waer die gelegen zijn hem oft pete(re)n comeli(n)x/
der stat bode in sijne(n) name mett(er) stat brieve(n) gescrev(en) aenden meye(r) va(n) bierbeke/
hadde doen leve(re)n alle de selve goede en(de) dach van rechte doen bescheiden den
//
selven arnde oft hij hem dair tege(n) hadd hadde willen oppone(re)n/
welken dach als ten verstreken(en) en(de) ge(cont)inueerde(n) daige van rechte/
op heden diende dair de selve arnd noch p(ro)cur(eur) van sijne(n) weg(en)/
ge(com)pareert en es den voirs(creven) janne van beert als geleit trecht/
voort versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
gewijst voer een vo(n)nisse na dat hen behoirlic heeft gebleken de bij/
rapporte des vors(creven) pet(er)s comelinc de vors(creven) leve(ri)nge en(de) dachbescheidinge/
na inhoutt des briefs gesciet te sijne datmen den vors(creven) geleidde(n) vand(en)/
vors(creven) goeden houde(n) soude inde macht van zijne(n) vors(creven) beleide soe v(er)re/
dat noch voir scepen(en) comen es cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer