SAL7373, Act: R°65.4-V°65.1 (169 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°65.4-V°65.1  
Act
Date: 1479-09-13

Transcription

2019-01-26 by Greet Foblets
Allen den gene(n) (et)c(etera) dat g(eer)t van ov(er)dile heeft gedestitueert/
pete(re)n van ov(er)dile zijne(n) brued(er) vand(er) officie(n) vand(er) meyerie(n) va(n)/
zijne(n) laethove te hag(er)srode inde p(ro)chie va(n) bierbeke en(de) d(air)omtr(ent)/
geleg(en) met alle(n) zijne(n) toebehoirte(n) Ende heeft geconst(itueert) willem(me)
//
lambrechts te wese(n) zijn meye(r) te hag(er)srode voirscr(even) ind(en)/
voirscr(even) hove Ende heeft de selve(n) voirts mechtich gemaect/
allet ghene te doene des d(er) off(icien) vand(er) voirs(creven) meye(re)n/
e(n)nichssins mach aengae(n) int goede(n) en(de) ontgoede(n) p(ro)mitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) cav(er)son burg(imagistro) opp(endorp) berct/
scabinis septembr(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer