SAL7373, Akte: R°70.2 (179 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°70.2  
Act
Datum: 1479-09-23

Transcriptie

2019-02-10 door Greet Foblets
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cont en(de) te wete(n) dat opde(n) dach/
va(n) heden datu(m) van desen voir ons come(n) es in p(ro)pe(re)n p(er)sone/
joh(ann)es vander eycken Ende heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) he(re)n dyericke heykens/
p(ri)este(r) canonick tsinte goedele(n) te bruessele en(de) ja(n)ne cokebax/
aut Alle en(de) yegewelke zijn sake(n) questie(n) en(de) gescille(n)/
die hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) sal moege(n)/
Alle desselfs joh(annes) jairgul(den) sculde(n) opcomi(n)g(en) in mel(iori) forma/
promitt(ens) ratu(m) renu(n)c(ians) salvo iusto calculo cor(am) willemair/
sub(stitu)[to] burg(imagistro) septembr(is) xxiii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer