SAL7373, Act: R°75.3-V°75.1 (188 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°75.3-V°75.1  
Act
Date: 1479-09-30

Transcription

2019-02-19 by Greet Foblets
Item peter colvene(re) sone jans wonen(de) inde groefstrate in/
p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben van
//
janne fyen een vierdel wijng(ar)t gelege(n) opde(n) vogelsanck/
tussche(n) de goede des voirs(creven) pet(er)s t(er) eender en(de) goessens/
vand(er) stoct en(de) jans beyarts t(er) ande(r) zijden Te houden/
te hebbe(n) en(de) te wynne(n) eene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n lanck deen/
nae dande(r) zonder middel v(er)volgen(de) d(air)af de hue(r)inge op/
morge(n) inne gaen(de) en(de) bynne(n) den welke(n) vi jae(re)n den voirs(creven)/
pete(re)n volge(n) sulle(n) zesse v(er)scheyde(n) vruchte(n) vand(en) voirg(eruerde)/
wijng(ar)de Es vorweerde dat de voirscr(even) pet(er) alle(n) den/
co(m)mer en(de) last uuyte(n) voirscr(even) goede(n) gaende jairlijx betale(n)/
sal en(de) alsoe in tijts dat den voirs(creven) ja(n)ne fyen d(air)aff/
gheen schade en come en(de) he(m) d(air)af geheelijck ontlaste(n)/
Ende sal voirts den selve(n) ja(n)ne alnoch bove(n) den co(m)mer/
voirg(eruert) jairlijx betale(n) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vijf st(uvers)/
tstuck te iii pl(a)c(ken) te bamisse te betalen(e) Item es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) pet(er) den voirs(creven) wijng(ar)t wy(n)ne(n) en(de)/
w(er)ve(n) sal wel en(de) loflijck gelijck reeng(enoten) bove(n) en(de) bened(en)/
Ende alle dese vorw(er)d(en) cor(am) rethema(n)s berct sept(embris) ult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer