SAL7373, Act: R°83.2 (201 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°83.2  
Act
Date: 1479-10-07

Transcription

2019-03-31 by Greet Foblets
Want jan van quaderebbe als geleyt nae deser stad recht/
voir zijn wettich gebreck tot allen den goeden beyde have/
en(de) erve jans wilen vand(en) hove en(de) jouffr(ouwe) katlijne(n) horekens/
zijns wijfs met andriese van voshem vorste(r) m(ijns) gened(ichs)/
hee(re)n in zijnd(er) stad van loeven(en) hem heeft doen leve(re)n alle/
de goede der voirs(creven) weduwen en(de) der selver dach va(n) rechte/
doen bescheyde(n) overlede(n) tot eene(n) seke(re)n dage overleden/
Tot welcken dage noch oic op heden noch ande(re)n daghen/
van rechte vervolgen(de) de voirs(creven) weduwe noch niemant van/
hue(re)n wege(n) come(n) en is den voirs(creven) geleydden trecht voirt versueken(de)/
Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers/
gewesen voir een vo(n)nisse do nae dat hen behoirlijc gebleke(n)/
heeft bij rapporte des voirs(creven) andries de voirs(creven) leveringe/
en(de) dachbescheydinge geschiet te zijne datmen den voirs(creven)/
geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleyde en(de) scepen(en) brieve(n) alsoe verre alst/
noch voir scepen(en) comen is p(rese)ntib[(us)] scab(inis) in sca(m)p(n)[o] octobr(is) vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer