SAL7373, Act: R°88.1 (219 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°88.1  
Act
Date: 1479-10-18

Transcription

2019-04-08 by Greet Foblets
Allen dat bertelmeeus de ruyssche heeft geconst(itueert) gesedt/
volcome(n) macht procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) pete(re)n heyme/
zijne(n) swag(er) willem(me) va(n) leefdale janne va(n) ost en(de) janne/
van borre aut Alle en(de) yegewelke zijn saken questien ende/
geschille(n) die hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels hebben/
sal moege(n) Alle desselfs bertelmeeus jairguld(en) sculde(n) opcomi(n)g(en)/
en(de) v(er)vallen goede beruerlijck en(de) omberuerlijck wair die/
gelege(n) zijn Te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n ende/
tontfange(n) in mel(iori) forma Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo/
cor(am) caverchon burg(imagistr)[o] rethema(n)s berct octobr(is) xviii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer