SAL7373, Act: R°88.2 (220 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°88.2  
Act
Date: 1479-10-18

Transcription

2019-04-08 by Greet Foblets
Item henrick pet(er)s zone wile(n) henr(ickx) en(de) henrick ke(n)nema(n)s/
zone wile(n) pet(er)s wonen(de) te werchte(r) hebbe(n) gehuert ende/
bekint gehuert te hebbe(n) tege(n) adrianen de hont als mo(m)boir/
jouffr(ouwe) digne(n) zijnder huysvrouwe(n) de stucke(n) en(de) porceele(n) h(ier)/
nae v(er)volgen(de) Te weten(e) de bempde geheete(n) de mort(er)s/
gelege(n) inde voirs(creven) prochie t(er) plaetse(n) geh(eeten) tremeloo It(em) noch/
(½) boender bempts gelege(n) int p(er)lincbroeck alsoet ald(air) gelege(n)/
es Item noch twee boende(r) bempts gelege(n) te w(er)chte(r) tussche(n)/
beyde de laken Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te gebruycke(n) va(n) sinte/
m(er)tensmesse naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) ix jae(re)n lanck due(re)nde/
deen nae dande(r) zonder middel v(er)volgen(de) Elx jaers d(air)enby(n)nen/
om en(de) voe(r) xxxii r(ijns) gul(den) tstuck te xx st(uvers) iii pl(a)c(ken) p(er) st(uver)/
ende vi gelike stuv(er)s vallen(de) en(de) v(er)schijne(n)de jairlijx den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quo tsinte m(er)tensmesse quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
Item de voirs(creven) huerlinge sulle(n) den voirs(creven) adriane doen tsijnd(er)/
gelieften twee dage carweyde(n) met wagen(en) en(de) p(er)den en(de)/
tot dien noch jairlix leve(re)n den selve(n) ad(ri)ane een dossijne/
goed(er) hantkese Item sulle(n) de voirs(creven) p(er)sone gehoude(n) zijn/
te betalen(e) den chijs uuyte(n) voirs(creven) goeden gaen(de) alsoe in tijts/
dat ad(ri)ane d(air)af gheen scade en come en(de) vege(n) de laken/
en(de) grechte(n) omtrint den goede(n) ligge(n)de zond(er) cost oft last des/
voirs(creven) adriaens en(de) desgelix houde(n) thue(re)n coste den vrede/
omtrint den goeden Ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) reth(eman)/
berct octobr(is) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer