SAL7373, Act: V°106.1 (248 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°106.1  
Act
Date: 1479-10-30

Transcription

2019-08-11 by Greet Foblets
Voir meye(r) ende s(in)[t] pet(er)s ma(n)nen van loeven(en) is op heden/
gecompareert in p(ro)pe(re)n p(er)sone jan vanden bulcke als s(in)[te]/
pet(er)s man ende heeft voir de selve s(in)[te] pet(er)s ma(n)nen te/
kinne(n) gegeve(n) hoe dat he(m) bijden scouth(eit) van lyere oft/
zijne(n) dieners afgepant sijn geweest seke(re) zijne/
haeflike goede voir haeflike actie en(de) opticht die de/
voirs(creven) scouth(eit) hem eysschen(de) is en(de) want van des(er) stad/
wege(n) den voirs(creven) scouth(eit) gescreve(n) is geweest metter stad/
brieve(n) dat hij ter stont en(de) sonder vertreck den selve(n) s(in)[te]/
pet(er)s man costeloes en(de) scadeloes restitueerde en(de) weder/
keerde sijn haeflike goede hem afgepant gelijc dat/
behoirde bij alsoe nochtan waert dat hij den selven/
s(in)[te] pet(er)s man yet eysschen(de) wa(r)e dat hij come(n) wa(r)e/
tot eene(n) seke(re)n dage he(m) dair toe gep(re)figeert gelijc/
de copie vand(er) missive aen den voirs(creven) scouth(eit) gesonden/
die aldaer gelesen wert naerder uutwees den/
voirs(creven) s(in)[te] pet(er)s ma(n)ne voirts versueken(de) ende bege(re)nde/
dat hem sijne afgepande goede acht(er)volgen(de) den scriven(e)/
costeloes en(de) scadeloes werden toegewesen metter hee(re)n/
s(in)[te] pet(er)s ma(n)nen vo(n)nisse gemerct dat hij naeden/
p(ri)vileg(ien) s(in)[te] pet(er)s ma(n)nen verleent nergerens el te/
rechte en behoirde dan alhier voir meye(r) en(de) s(in)[te] pet(er)s/
ma(n)nen Ald(aer) de voirs(creven) scouth(eit) noch niemant anders/
als tot eene(n) geco(n)tinueerd(en) dage van rechte geco(m)pareert/
en is hem rechts vermeten(de) tegen den selven onsen s(in)[te]/
pet(er)s man En(de) alsoe ten versueke desselfs s(in)[t] pet(er)s mans/
op sijne begheerte voirs(creven) hebben de hee(re)n s(in)[te] pet(er)s ma(n)nen/
van loeven(en) ter manissen smeyers gewesen voir een/
vo(n)nisse waer de scouth(eit) ten opstaen(e) smeyers en(de) s(in)[t]/
pet(er)s ma(n)nen niet en compareert dat hij gehouden sal/
zijn den selven onsen s(in)[te] pet(er)s man costeloes te/
restitue(re)n zijne afgepande pande en(de) heeft hij den/
selve(n) yet te eysschen dat hij dat doen d(aer) en(de) alsoe dat/
behoirt In sca(m)p(n)[o] cor(am) tymple subst(ituto) [burg(imagistro)] lud(ovico) roelants lud(ovico)/
roelofs rad(ulpho) de berthem m(ar)tino de oppendorp ho(m)i(ni)bus/
s(an)c(t)i petri octobr(is) penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer