SAL7373, Act: V°110.2 (257 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°110.2  
Act
Date: 1479-11-05

Transcription

2019-09-25 by Greet Foblets
It(em) d(i)c(t)us m(a)g(iste)r judoc[(us)] ema(ncipa)[t(us)] ut s(upra) ac renu(n)c(ians) heeft gelooft/
zijnd(er) voirs(creven) moeder dat hij e(m)mer huer leefdage lang/
jaerlicx de voirs(creven) rinte betalen sal alsoe intijts dat/
zij dair bij gheene schade en lijde noch in huer tocht/
belet en wordde Ende oft geviele dat hij de co(n)firmacie/
crege vand(en) cap(it)len van luydick vand(er) officie(n) va(n) copiatorie(n)/
die hij houden(de) is ende sijnd(er) moeder dat behoirlic dede/
bliken soe dat hue(r) dat genoech wa(r)e soe souden sijn/
moed(er) die vijftich pet(er)s die sij he(m) in dien gevalle/
gelooft heeft dair toe teg geve(n) bestaden int aflegge(n)/
der voirs(creven) vie(r) peters erflijc soe verre die/
penni(n)ghen strecten ende dan en souden meester/
joes noch sijn derdel vanden voirs(creven) goeden niet/
voirde(r) gehouden sijn dan in tsurplus vand(en) voirs(creven)/
vie(r) peters erflijc In dwelc de voirs(creven) meest(er) joes/
sijn consent gedragen heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer