SAL7373, Act: V°119.4 (275 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°119.4  
Act
Date: 1479-11-13

Transcription

2019-11-30 by Greet Foblets
It(em) g(eer)t fredericx heeft gelooft marien van ha(m)me dat hij/
alhier inde banc rechts plege(n) sal van dage te dage/
van hue(re)r reco(n)vencie(n) die zij op he(m) alhier inde banc sal/
willen doen sonder hem dair tege(n) met ghichtdage(n) oft/
anders e(n)nichssins te behulpen cor(am) scab(inis) in sca(m)p(n)[o] no(vem)[br(is)] xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer