SAL7373, Act: V°120.1 (277 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°120.1  
Act
Date: 1479-11-16

Transcription

2019-11-23 by Greet Foblets
Want willem maes geheete(n) van wijtvliet als geleyt nae des(er)/
stad recht voir zijn wettich gebreck come(n) ende geleyt tot allen den/
goede(n) beyde have en(de) erve symoens vand(er) hofstad ende jouff(rouwe) ka(thelij)[ne(n)]/
van haller zijns wijfs soe waer die geleg(en) zijn he(m) oft den bring(er)/
ons(er) br(ieve) gescr(even) aende(n) balliu van ha(n)nut heeft doen leve(re)n alle de/
selve goede en(de) dach va(n) rechte doen bescheyde(n) den voirs(creven) gehuyssche(n)/
en(de) hue(re)n wynne(n) oft zij hen teg(en) de voirs(creven) leveringe hadde(n) willen/
oppone(re)n Tot welcke(n) dage de voirs(creven) p(er)sone(n) noch niema(n)t van/
hue(re)n wege(n) come(n) en zijn hen rechtswert maken(de) den voirs(creven)/
geleyde(n) trecht voirt versueken(de) Soe hebben de he(re)n scep(enen) van/
loev(en) ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae dat/
hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte tyeb(auts) d(er) stad bode/
de voirs(creven) leveringe en(de) dachbesceydinge geschiet te zijne datme(n)/
den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleyde levering(en) en(de) scep(enen) br(ieve) alsoe verre alst noch/
voir scepen(en) come(n) is in sca(m)p(n)[o] no(vem)[br(is)] xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer