SAL7373, Act: V°120.2 (278 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°120.2  
Act
Date: 1479-11-16

Transcription

2019-11-22 by Greet Foblets
Want willem van lele als p(ro)cur(eur) jans besuts na(tuer)lijcx geleyt nae des(er)/
stad recht voir zijn wettich gebreck tot alle(n) den goede(n) have en(de)/
erve vrancx hermeys soe waer die geleg(en) zijn he(m) heeft doen/
leve(re)n en(de) dach van rechte doen bescheyde(n) desselfs vrancx/
wive [in absen(cien) desselfs] oft zij huer d(air) tege(n) hadde wille(n) oppone(re)n Tot welcke(n)/
dage zij noch niema(n)t anders come(n) en is den voirs(creven) willem(me)/
trecht voirt versueken(de) Soe hebben de hee(re)n scep(enen) van loeven(e)/
ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae dat hen/
behoirl(ic) heeft gebleken bij rapporte jasp(er)s claes vorsters de/
voirs(creven) leveringe en(de) dachbesceydinge geschiet te zijne datmen/
den voirs(creven) willem(me) inden name vand(en) voirs(creven) geleydde(n) houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde en(de) scep(enen) br(ieve) vand(en) goede(n)/
voirs(creven) alsoe verre alst noch voir scep(enen) come(n) is eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer