SAL7373, Act: V°121.3-R°122.1 (281 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°121.3-R°122.1  
Act
Date: 1479-11-17

Transcription

2019-11-20 by Greet Foblets
It(em) en(de) ter ande(r) zijde(n) inde stad van desen hebben de voirs(creven) jan van/
moerssele en(de) jouffr(ouwe) g(er)tr(ude) va(n) opp(endorp) zijn wijf verhuert en(de) bekint/
verhuert te hebbe(n) den voirs(creven) clase va(n) berlaer en(de) g(er)trude(n) scrivers zijne(n)/
wive een huys en(de) hoff mette(n) toebeh(oirten) geleg(en) inde p(er)cstrate naest/
den p(ri)ncipale(n) woenhuyse svoirs(creven) jans va(n) moerssele en(de) sijns wijfs/
ter eend(er) zijde(n) ende de goede henr(ix) vand(er) balct ter ande(re) met oic eene(n)/
solde(r) geleg(en) bove(n) ond(er) tdac vand(en) voirs(creven) p(ri)ncipale(n) woenhuyse om dien
//
te hebben van uut den voirs(creven) verhuerde(n) erve Te houden te hebbe(n) ende/
te gebruke(n) de voirs(creven) goede van kersmisse naestc(omende) voirtane jaerl(icx) alsoe lange/
de voirs(creven) claes en(de) sijn wijf leve(n) sulle(n) ende de lancstleven(de) van hen beyde(n)/
leve(n) sal om en(de) voe(r) de voirs(creven) thien crone(n) lijfpen(sien) Met vorweerd(en)/
dat de voirs(creven) jan en(de) sijn wijf jaerlicx alsoe in tijts betale(n) en(de) drage(n)/
sulle(n) den chijs uute(n) voirs(creven) goede(n) gaende dat de voirs(creven) huerling/
dair bij niet beschadicht en worde It(em) sulle(n) de huerlinge de voirs(creven)/
goede houden huer leefdage lang van wande en(de) dake in redelik(en)/
rep(ar)acie(n) en(de) die niet arge(re)n mair bete(re)n en(de) oft zij yet va(n) rep(ar)acie(n)/
behoeve(n) van binne(n)wercke oft anders dat sulle(n) de selve huerlinge/
moege(n) doen maken thue(re)r cost en(de) die d(air) moete(n) laten It(em) sullen de/
huerlinge moete(n) doen vermake(n) de twee dacvinste(re)n staen(de) ten hove/
weert int verhuert huys en(de) dand(er) inden solde(r) die d(air) mede/
uute(n) principalen huyse toegevuecht is en(de) oft de huerlinge/
ald(air) e(n)nige vinste(re)n willen hebben dat zij die d(air) moege(n) doen/
make(n) behalve(n) dat de onderste van dien vinste(re)n vii voeten/
hoege vand(en) solde(r) gemaect moet wordden eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer