SAL7373, Act: V°122.2 (283 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°122.2  
Act
Date: 1479-11-18

Transcription

2019-11-19 by Greet Foblets
It(em) de voirs(creven) gehuyssche(n) in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijdt dat de/
voirs(creven) h(er) henr(ic) die als dair toe geco(m)mitteert bewint en(de) regiment/
heeft gehadt vand(en) goeden ber(uerlic) en(de) onber(uerlic) hen gebleve(n) en(de) verstorve(n)/
nae de doot en(de) aflivich(eit) anceals wile(n) le begge hen van hue(re)n/
gedeelte van dien goede rekeni(n)ge ov(er)leveringe en(de) bewijs gedae(n)/
heeft bekinnen(de) hen d(air) af volcomelijc genoech gedaen te sijne/
Scelden(de) hem d(air) af quite p(ro)mitt(entes) null(atenus) alloqui sed war(andizare) p(ro)ut eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer