SAL7373, Act: V°123.2 (285 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°123.2  
Act
Date: 1479-11-16

Transcription

2019-11-28 by Greet Foblets
It(em) jan boxhore(n) na(tuer)lijc heeft gekint en(de) gelijt dat he(m) gansselic/
en(de) volcomel(ic) genoech geschiet en(de) allessins mits ande(r) vestich(eit) die he(m)/
d(air) af gedae(n) is voldae(n) sijn alsulk(en) xii r(ijns)gul(den) lijfp(ensien) te xxi st(uvers) tstuc/
voir dat(um) sbriefs gemu(n)t en(de) geslag(en) alse vrouwe m(ar)griete va(n) scoenhove(n)/
wed(uwe) he(re)n jans wile(n) van herseyes hee(re) vand(en) torne ridd(er) her ph(ilip)s/
van scoenhove(n) ridd(er) huer brued(er) jan van molle sone wile(n) stas/
henr(ic) godscalx pet(er) bastijns jan bastijns alle va(n) wae(n)rode en(de) jacop/
hoze woenen(de) te loeven(e) den voirs(creven) ja(n)ne boxhore(n) bekinde(n) tot sijne(n) en(de)/
jouffr(ouwe) g(er)trude(n) sijnd(er) docht(er) live voir scep(enen) van loev(ene) aug(usti) xvii a(nn)[o] lxvii/
d(air) inne de selve jan boxhore(n) sijn heffen en(de) disposicie behielt Scelden(de)/
d(air) af en(de) van allen acht(er)stellig(en) pachte(n) va(n) dien verschene(n) gansselic quite/
de voirs(creven) verobligeerde p(er)sone(n) soe wel de p(ri)ncipale als borge(n) p(ro)mitt(ens)/
null(atenus) alloqui cor(am) opp(endorp) reth(eman) no(vem)[br(is)] xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer