SAL7373, Act: V°125.1 (290 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°125.1  
Act
Date: 1479-11-21

Transcription

2019-11-20 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) doen cond dat jacop coene(n) barbier heeft geconst(itueert)/
gesedt volcome(n) macht p(ro)cur(acie) en(de) auct(oriteyt) gegeve(n) pete(re)n coenen/
sijne(n) brued(er) Alle en(de) yeg(ewelke) zijn saken questie(n) ende gescille(n) Alle/
zijn goede (et)c(etera) in mel(iori) forma cu(m) p(otes)tate subst(ituendi) p(ro)mitt(ens) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) cav(er)son burg(imagistro) berthe(m) moelen scab(inis)/
nove(m)br(is) xxi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer