SAL7373, Act: V°129.3-R°130.1 (304 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°129.3-R°130.1  
Act
Date: 1479-11-24

Transcription

2020-01-21 by Greet Foblets
It(em) bauduwijn bonte in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt/
dat hij ontf(angen) heeft van jouffr(ouwe) katlijne(n) kersmakers/
wed(uwe) wout(er)s wile(n) vand(en) tymple thien crone(n) van/
alsulcke(n) x crone(n) als meest(er) jan bonte en(de) de voirs(creven) baud(uwijn)/
gebruede(re)n hebben tot hue(re)r beyder live jaerl(ijcx) vallende/
half in febr(uario) en(de) half in oechst aen en(de) opde woeni(n)ge/
der voirs(creven) wed(uwe) gelegen inde coestrate en(de) dit vand(en)
//
t(er)mijne(n) van febr(uari) ende van oechst lestled(en) Scelden(de) volcomel(ic)/
quite de wed(uwe) voirs(creven) en(de) hue(r) voirs(creven) goed(en) vand(en) t(er)mijne(n) voirs(creven) p(ro)mitt(ens)/
null(atenus) alloqui sed war(andizare) heeft voirt gelooft de voirs(creven) baud(uwijn)/
dat hij d(er) voirs(creven) wed(uwe) noch hue(r) goede voir alsulcke vijf/
crone(n) als van eene(n) t(er)mijne tusschen hen in questien/
staen niet prame(n) en sal het en wa(r)e dat goessen uute(n)/
lyemi(n)gen dien de voirs(creven) jouffr(ouwe) seet deselve vijf crone(n) betaelt/
te hebbe(n) binne(n) lants zijnde huer dat ontkinde in dien/
gevalle soude de voirs(creven) baud(uwijn) des(e) quitan(cie) niet tegenstaen(de) van/
dien vijf crone(n) blive(n) op zijn beloop van rechte en(de) niet/
anders geloven(de) tot al desen den voirs(creven) zijne(n) brued(er) buyten/
lants zijnde te vervaen(e) dat hij binnen lants zijnde/
dese quitan(cie) aggree(re)n sal ad mo(nicionem) cor(am) berte(m) duffle no(vem)[br(is)]/
xxiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer