SAL7373, Act: V°144.1 (332 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°144.1  
Act
Date: 1479-12-11

Transcription

2020-02-09 by Greet Foblets
It(em) jan lambert van geldenake(n) die op heden als ten/
verstreken(en) dage van rechte dach van rechte hadde/
tege(n) bauduwijne raes gelijc tregister vander daet/
decembr(is) ii lestleden inhoudt van seke(re)n sake(n) tussche(n)/
hen uutstaen(de) heeft hem op heden inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) tegen den selven baud(uwijne) te/
rechte gep(rese)nteert cor(am) om(n)ib[(us)] scab(inis) dempto berct dec(embris) xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer