SAL7373, Act: V°145.3-R°146.1 (334 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°145.3-R°146.1  
Act
Date: 1479-12-12

Transcription

2020-03-02 by Greet Foblets
Met condicie(n) dat hen de voirs(creven) p(er)sone(n) oft deen van hen ter/
meerder vestich(eit) altijt alst hem gelieft sullen moege(n) doen leyden
//
tot allen den goeden have en(de) erve svoirs(creven) wynne(n) om de gebreke(n)/
die aen de pechtinge voirs(creven) oft e(n)nig(en) vorweerd(en) dair inne begrepe(n)/
vonden mochten wordden dair mede aen den voirs(creven) wynne en(de) zijn goede/
te verhalen van welck(en) goed(en) soe verre die voirs(creven) wynne die nu/
besidt en(de) dat zijn gronde(n) van erve erfpachte(n) rinte(n) oft lijfp(ensien)/
de specificacie hier nae volgt Ierst een gelege met huyse/
hove bogaerde en(de) eene(n) beemde gehouden vanden hove willems/
va(n) daelhe(m) en(de) i hoff geheete(n) bloc onder m(ijn) hee(re) van heyleshem/
It(em) ond(er) hee(re)n jacoppe uute(n) lyemi(n)gen ridde(r) een boend(er) lants in twee/
stucke(n) It(em) noch onder eene(n) hoff van s(in)[ter] claes van weve(r) eene(n)/
beemt houden(de) omtrint [vacat] It(em) i mudde rocx thiensthe(n)/
pacht op iii(½) dach(mael) lants onder den hoff van heyleshem It(em)/
iiii mudd(en) cor(ens) erflic die hij heeft en(de) heft van sijns wijfs wege(n)/
aen henr(icke) van hoelede It(em) eene(n) rijd(er) lijfpen(sien) aen henr(icke) jans/
henr(icke) weers ende janne scepere woenen(de) onder glabbeke eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer