SAL7373, Act: V°148.2 (342 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°148.2  
Act
Date: 1479-12-16

Transcription

2020-03-05 by Greet Foblets
Nae dien dat roelof lombaert en(de) willem van lele als p(ro)cur(eur)s/
ende inden name vand(en) godsh(uyse) van s(in)[t] barbele(n)dale als geleyt tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve abert de mont waer die geleg(en)/
sijn overmits seke(re)n gebreken va(n) wara(n)tscape en(de) genoechdoen(e) met/
scepen(en) vo(n)nissen gewijst zijn nae dien dat abeert voirs(creven) sijne (con)tumacie/
gepurgeert hadde dat de geleydde hue(r) gebreken souden moegen/
vorde(re)n op te gelev(er)de goeden waer hij niet naerde(r) en antwerde/
ten opstaen(e) vand(en) scepen(en) gelijc tvo(n)nisse bijden selven scep(enen) gewesen/
octobr(is) xix lestleden naerde(r) uutwijsde niet teg(en) den reden(en) d(air)mede/
hij he(m) meynde te behulpen(e) ende alsoe acht(er)volgen(de) den selve(n)/
vo(n)nisse ende voir acte(n) d(air) inne geschiet sijnde hebben de p(ro)cur(eur)s/
voirs(creven) inde(n) name vand(en) cloester op eene(n) ande(re)n geco(n)tinueerde(n) dach/
van rechte inde banc als op hede(n) versocht dat de voirs(creven) abeert/
naerde(r) antwerde(n) soude op daensprake bij hen tande(re)n tiden gedaen/
en(de) oft hij des niet en dade dat zij acht(er)volgen(de) hue(re)n beleide wettelijc/
geschiet nae des(er) stad recht en(de) den vo(n)nisse d(air) op geslage(n) in voirleden(en)/
tiden en(de) hue(re)n besceyde van scep(enen) br(ieve) verhale(n) souden aen de gelev(er)de/
goede des voirs(creven) abeerts alsulcke(n) gebreke(n) als zij tacht(er) moeg(en) sijn/
en(de) wae(re)n des wael getroest der hee(re)n vo(n)nisse d(air) tege(n) de voirs(creven)/
p(ar)tie niet en heeft gealligeert oft doen allige(re)n en(de) alsoe de scep(enen)/
des gemaent sijnde bijden meye(r) hebben gewesen voir i vo(n)nisse/
dat die van s(in)[t] barbele(n)dale als geleyt totte(n) goede(n) abeerts de mont/
hue(r) wettich gebreck verhale(n) selen aen de gelev(er)de goede des/
voirs(creven) abeerts acht(er)volgen(de) hue(re)n beleyde In sca(m)p(n)[o] dece(m)br(is) xvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer